Актуално

НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА 3., 7., 9. КЛАС СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН НА ПЪРВИ ЕТАПВ тази секция ще намерите информация за учебниците, които са внесени за одобрение.
ЗАЯВКИ за ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ
за учебната 2018/2019 г.
В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ.
ЗАЯВКИ за УЧЕБНИК по МУЗИКА за 1. клас
за учебната 2018/2019 г.
В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебници.
Image 1НАУЧНА НАГРАДА 2018
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера. Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.
НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".

Библиотека Изкуства

Image 2 АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ..
Image 2 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към учебниците по МУЗИКА.
Image 2 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и ИНФОРМАТИКА В тази секция можете да намерите ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ към учебниците по Информационни технологии и Информатика.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Новият образователен сайт на Издателство "Изкуства" - образователна медияза разширяване знанията, уменията и отношенията на учителя, възпитателя, психолога, родителя.

 

 

 

е-учебници

 

Предучилищно образование Англисйки език Музика Информационни технологииИнформатика Математика Художествена литератураНаучна литература Музикални албуми