Thе placeholder.

Актуално

НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите всички предстоящи и нови заглавия, които излизат на пазара.
Образователен продукт "Забавни пчелички"Образователен продукт “Забавните пчелички” включва интерактивната играчка Bee-Bot, игрални картони и методически указания за работа. Продуктът е съобразен с образователното съдържание на системите “Аз съм в детската градина” и “Аз ще бъда ученик”.
МУЛТИМЕДИЕН ПАКЕТ "ИТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"Пакетът включва учебни ресурси – презентации и ситуации за интерактивна дъска, следващи темите от учебното съдържание и разпределението на програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

 

Абонирай се!

Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин.

Библиотека Изкуства

Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ/ДИРЕКТОР В тази секция може да намерите годишни разпределения, годишни учебни планове, методически насоки и други полезни материали.
Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ – КУРСОВЕ/ОБУЧЕНИЯКурсовете се организират от СНЦ „Образование и технологии“ и се провеждат от екип учени и учители. Завършилите курса получават сертификат за текуща квалификация.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Image 3 www.iti.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 1.–4. клас.
Сайтът съдържа голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ.
Image 4 www.it.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 5.–10. клас.
Сайтът съдържа
електронно съдържание на учебните помагала и допълнителни реусрси.