Мултимедиен пакет

„ИТИ в детската градина“

Мултимедийният пакет „ИТИ в детската градина“ включва електронни ресурси за детския учител, обособени в три модула:

• Образователни игри.

• Мултимедийни презентации.

• Ситуации за работа с интерактивна дъска.

Пакетът ИТИ–ДГ включва учебни ресурси – презентации и ситуации за интерактивна дъска, следващи темите от учебното съдържание и разпределението на програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“.

ИЗТЕГЛИ

 

Алгоритъм за работа с Wui интерактивна дъска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мултимедийният пакет „ИТИ в детската градина“ е разработен в помощ на детския учител за интегриране на съвременни информационни технологии в учебно-възпитателния процес. Пакетът включва електронни ресурси – образователни игри, мултимедийни ситуации и ситуации за работа с интерактивна дъска.  Образователните игри са подходящи за първа и втора група. За подготвителните групи – трета и четвърта са реализирани цялостни мултимедийни ситуации, следващи теми от учебното съдържание. Приложен е интердисциплинарен подход чрез реализиране на разнообразни връзки между образователните направления.

Пакетът предлага изключително висока нагледност. Включва илюстрации, снимки, видео, автентично озвучаване, анимация. Темите следват учебното разпределение на системите на издателство „Изкуства“ – „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

Автори на мултимедийния пакет „ИТИ в Детската градина“ са доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова. Софтуерната реализация на образователните игри е направена от Димитър Христов.

Използваните илюстрации са собственост на издателство „Изкуства“ и са защитени с авторско право.

Разработени са образователни игри.

•Игра „Кой живее тук?“ – игра за затвърдяване на знанията за различни животни и местата, в които жиевеят.
•Игра „Кое е излишното – игра за затвърдяване знанията за диви и домашни животни, плодове и зеленчуци и различни видове транспортни средства.
•Игра „Цветни балони“ – игра за затвърдяване на знанията за цветовете.
•Игра „Цветен цирк“ – игра за затвърдяване на знанията за цветовете.

 

•Мултимедийните презентации са разработени с програмата MS PowerPoint 2010. Имат еднакъв дизайн.
•Ситуациите за работа с интерактивна дъска са разработени с програмата Sankore.

За всяка от разработените ситуации е дадено кратко описание с методически насоки за учителя. На всяка стъпка може да се получи допълнителна информация и помощ чрез натискане на бутона за информация.