Образователен продукт

„Забавните пчелички“

Образователен продукт “Забавните пчелички” включва интерактивната играчка Bee-Bot, игрални табла и методически указания за работа. Продуктът е съобразен с образователното съдържание на системите “Аз съм в детската градина” и “Аз ще бъда ученик”.