ЦЕНИ - Предучилищно образование

Заглавие
Автори
Цена

Аз съм в детската ясла – яслена група

Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Мария Цачева, Наталия Стойкова 12,50 лева

Познавателна книжка в три части "Аз съм в детската градина" – първа група

Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева 29,40 лева

Електронно издание на познавателна книжка "Аз съм в детската градина" – първа групаобразователен софтуер

проф. д-р Румяна Папанчева, Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева 660 лева

„Хартиени вълшебства” – първа група

Наталия Стойкова, Ангелина Жекова 6,30 лева

Познавателна книжка в три части "Аз съм в детската градина" – втора група

Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева * лева

Електронно издание на познавателна книжка "Аз съм в детската градина" – втора групаобразователен софтуер

проф. д-р Румяна Папанчева, Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева 660 лева

„Хартиени вълшебства” – втора група

Наталия Стойкова, Ангелина Жекова 6,30 лева

Познавателна книжка в три части "Аз съм в детската градина" – трета подготвителна група (5-6 години)

Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева * лева

Електронно издание на познавателна книжка "Аз съм в детската градина" – трета подготвителна групаобразователен софтуер

проф. д-р Румяна Папанчева, Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева 660 лева

„Хартиени вълшебства” – трета подготвителна група (5-6 години)

Наталия Стойкова 6,30 лева

Пъстро календарче

Наталия Стойкова, Ангелина Жекова 5,40 лева

Познавателна книжка в три части "Аз ще бъда ученик" – четвърта подготвителна група (6-7 години)

Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева * лева

Електронно издание на познавателна книжка "Аз ще бъда ученик" – четвърта подготвителна групаобразователен софтуер

проф. д-р Румяна Папанчева, Бойка Калева, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Райна Захариева, Антоанета Малинова, Наталия Стойкова,  Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева 660 лева

Занимателна тетрадка

Наталия Стойкова, Илияна Добрева, Антоанета Стоилова, Ангелина Жекова 5,40 лева

„Хартиени вълшебства” – четвърта подготвителна група (6-7 години)

Наталия Стойкова 6,30 лева

Пъстро календарче

Наталия Стойкова, Ангелина Жекова 5,40 лева

* Цената на комплекта за учебната 2022/2023 г. e определена от Постановление на Министерски съвет.