ЦЕНИ - Английски език

Заглавие
Автори
Цена
Програмна система Play and Talk with Echo - подготвителна група (6-7 години)
Бойка Калева, Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цветанка Доганова, Стефания Алексиева
Художник: Десислава Йорданова
16,00 лева
Програмна система Play and Talk with Echo - подготвителна група (5-6 години)
Бойка Калева, Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цветанка Доганова, Стефания Алексиева
Художник: Десислава Йорданова
16,00 лева
Програмна система Play and Talk with Echo - CD 1 и CD 2
Бойка Калева, Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цветанка Доганова, Стефания Алексиева
Художник: Десислава Йорданова
10,00 лева
Програмна система Play and Talk with Echo - Практическо ръководство за учителя
Бойка Калева, Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цветанка Доганова, Стефания Алексиева
Художник: Десислава Йорданова
12,00 лева
Програмна система Play and Talk with Echo - Комплект табла (5 броя)
Бойка Калева, Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цветанка Доганова, Стефания Алексиева
Художник: Десислава Йорданова
8,00 лева
Програмна система Play and Write with Echo -1. клас
Стюард Камерън, Даниела Северинова, Цветанка Доганова
Художник: Младена Елезова
16,00 лева
Програмна система Play and Write with Echo -1. клас- CD
Стюарт Камерън, Даниела Северинова, Цветанка Доганова
Художник: Младена Елезова
10,00 лева
Програмна система Play and Write with Echo -1. клас - Практическо ръководство за учителя
Стюарт Камерън, Даниела Северинова, Цветанка Доганова
Художник: Младена Елезова
12,00 лева
Програмна система Play and Write with Echo -1. клас - Комплект табла
Стюарт Камерън, Даниела Северинова, Цветанка Доганова
Художник: Младена Елезова
8,00 лева

Програмна система Talk, Learn and Explore with Echo -2. клас

Учебник + учебна тетрадка

Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Елена Ташева, Виолета Бгданова, Силвия Челебиева
Художник: Младена Елезова
11,23 лева