Био-библиография Елизабет Кларк

Автор: Райна Захариева

Цена: 10,80 лв.

Био-библиографията на Елизабет Кляп Кларк е първи систематизиран български опит за представяне на книгите, статиите, докладите, документите и писмата, написани ОТ нея — общо 37 библиографски единици, както и написаното ЗА нея — 118 библиографски единици. Изследване, посветено на 145-годишнината от нейното рождение (1868), 115-годишнината от откриването на частната детска градина в Самоков с Курс за подготовка на детски учителки (1900) и 110-годишнината от установяването на българо-американските дипломатически отношения (1903), за развитието на които тя има безспорен принос в просветната, социалната и обществената сфера. Целта на библиографския труд е да се представи личността, мисията и дейността на Елизабет Кларк — която е едно изключително явление в културния и образователен живот в България в последното десетилетие на ХIХ — първата половина на ХХ век. Пионер в развитието на предучилищното възпитание в България, педагог новатор, универсална личност, учителка и духовна наставница на Пенка Касабова.