Био-библиография на Димитър Кръстев Димитров-Мастера

Съставител: Райна Захариева

Цена: 10,80 лв.

Книгата съдържа шест части.
Първа част. Професионалната пътека – из творческата, академична и административна дейност. Събраната информация за професионалната пътека на Д. Димитров е представена в 14 рубрики: богат 35-годишен професионален опит; гост-лектор в международни университети; творец новатор; развиващ се учен; преподавател и колега, подкрепящ израстването на другите – рецензии, научно ръководство; експерт в комисии на МОН; членство в академични организации; членство в научно-образователни организации; членство в образователни организации; научно-практически принос в работата по проекти; творчество; професионални вдъхновения.
Втора част. Признание. Представени са събраните 27 спомена от негови
колеги, студенти и приятели. Подреждането е в две рубрики: Първата е „Алма матер“ – колеги от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – последното работно място в професионалната пътека на Димитров. Следват спомените на колеги от първата обучаваща и развиваща Алма матер – СУ „Св. Климент Охридски“, общо 18 преподаватели.
Втората е „Израснали на крилете на Мастера“ – студенти, последователи на идеите в педагогическата теория и практика – общо 9.
Трета част. Библиография на публикациите на Димитър Кр. Димитров. Представени са само тези писмени материали, които бяха открити във времевите граници за подготовка на настоящата книга, представящи стойностно неговото теоретико-методическо творчество, автентичността на неговото мислене, богатството на идеите му. Нямаме претенции за пълнота и изчерпателност на публикациите. Тази предварителна уговорка е необходима и отново подчертавам, че са описани достатъчно неговите писмени материали, които
утвърждават уникалното му присъствие в педагогическата науката и в частност – предучилищната педагогика у нас. Публикациите са представени в следните рубрики: книги – 6; части от книги – 6; студии – 7; статии – 23; съставител на сборник – 1; и научни съобщения върху 7 теми.
Четвърта част. Продължение на педагогическите вярвания и идеи на Мастера през XXI в. Представен е статутът на научната награда на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера: цел; инициативният комитет, включващ имената на 16 преподаватели и близки; мотивите за учредяване; регламент за участие; необходими материали; цикличност и размер на наградата.__ Конкурсът е предназначен за детски учители и стартира през 2015 г. Последователно са представени темите на конкурсите от 2015, 2016 и 2017 г.; имената
на наградените детски учители и темите на конкурсните им разработки.
Пета част. Научно-помощен апарат. Включва именен и тематичен показалец. В именния показалец са включени 154 имена; 70 термина и израза, срещани в книгата.
Шеста част. Паметта на обектива. Публикуваме снимки, предоставени лю-
безно от проф. д-р Нели Боядживеа, проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Анастасия
Пашова, доц. д-р Гергана Дянкова и г-жа Камелия Димитрова.