Интерактивни игри ЗНАМ И МОГА за малки и големи

Автор: Марияна Костадинова

Цена: 7,80 лв.

Според Ян Амос Коменски педагогиката е изкуството да може да преподаваш всичко на всеки.
С това мото започва книгата.

И наистина Вие ще знаете:
Какво е интерактивност?
Кои са европейските компетентности?
30 игри от различни европейски страни.
За един успешен проект.
Вие ще можете да:
Общувате и обучавате днешните деца.
Играете 30 интерактивни игри с деца/ученици,родители и други възрастни.
Напишете и спечелите проект.
Основната цел на този методически наръчник от интерактивни игри е да бъде пътеводител и ефикасно практическо средство на студенти, учители и родители на деца и ученици.
Отговорите на въпросите свързани с това, което вълнува всеки един човек от съвременното общество: - Какви са днешните деца? - Как да общуваме с тях? - Кои са най-ефикасните подходи  и методи за взаимодействие с децата? ,
 са свързани със следните значими аспекти :
 1. Актуално представяне на проблемите на съвременното образование .
2. Разкриване същностната значимост на интерактивността.
3. Интерактивната игра, като дейност за обучение и развитие на ключови компетентности.“
 4. Представяне на 30 интерактивни игри разработени от екип от европейски педагози.    
Настоящият труд  е иновативен и се базира постигнатите високи резултати от практически реализиран образователен  проект, насочен към обучаващата дейност на педагога за развитие на ключови компетентности:
  • за овладяване и развитие на универсални форми за организация на съвместната дейност,
  • за овладяване на майчин език,
  • за овладяване на чужди езици,
  • за придобиване на знания по математика и пространствени измерения,
  • за придобиване на знания и умения за опазване природата и екологията,
  • за справяне в реални социални, културни, обмени и ситуации,
  • за европейско сътрудничество и в Бъдеще.
В проекта се използват съвременните възможности на информационните компютърни технологии за повишаване ефективността на преподаване и възпитание и постигане на едно модерно и добро европейско образование.
Методико –практическият принос на настоящата книга е именно в този аспект.