Музиката в детския свят

Музиката в детския свят
Автори: Диляна Мичева, Ксения Семизорова, Лидия Стефанова
Художник: Маглена Константинова

Цена: Учебно помагало: 5,40 лв.
Музикален диск: 8, 00 лв.

Виж презентация за Музиката в детския свят: МУЛТИМЕДИЯ

Музиката в детския свят 3-4 години
Музиката в детския свят 4-5 години
Музиката в детския свят 5-6 години
Музиката в детския свят 6-7 години

Годишни тематично разпределение

Годишни тематично разпределение

Годишни тематично разпределение

Годишни тематично разпределение


Уважаеми учители и родители,
Под ваше ръководство помагалото “Музиката в детския свят” увлекателно и постъпателно ще разшири познанията на децата, ще развие умения и способности у децата в различните възрастови групи от 3 до 7 години. Ситуацията по музика е структурирана и се провежда като процес, в който всяко дете е активен участник и влиза в различни роли - изпълнител, имитатор и творец. Авторът на песните
и техните тектове е проф. Диляна Мичева. Помагалото се публикува за първи път в методическа разработка по образователно направление “Музика” за предучилищното възпитание и подготовка. Песенният материал се възприема, заучава и изпълнява с лекота, развивайки творческо и емоционално въображение на децата.
Помагалото “Музиката в детския свят” предлага:
• Примерно годишно разпределение и задачи, които да улеснят музикалния педагог и детския учител
• Нотно приложение
• Музикални игри
• Запознаване с различни музикални инструменти
• Танци и движения с музика
• Годишни сезони
• Драматизации
• Фолклорни празници и обичаи
• Театър.
Целият музикално-игрови материал в “Музиката в детския свят” е изграден и организиран върху основата на всички образователни направления. Всички предложени песни и музикални игри са апробирани в практиката и са приложими за съответната възрастова група.

Тази книжка ще пренесе децата в чудния свят на музиката със своите интересни и забавни страници, от които ще се запознаят и ще научат за празниците и обичаите, ще се срещнат с интересни игри, музикални инструменти и приказни герои. Чудните песни в книжката са интересни и забавни с
много весели илюстрации.

Към учебните помагала има музикални албуми - CD.