Нова забавачница

автор: доц. д-р Димитър Димитров

Цена: 4,60 лв.

Книгата предлага допълваща програма за детски градини от авторски тип. Това е доброжелателно помагало за педагозите от неавторските градини, съпътстващи децата и обогатяващи живота им от 3 до 7 години.