Образователната система на прехода или преходът на образователната система

Автор: доц. д-р Райна Захариева

Цена: 6,00 лв.

Монографията е издадена в една книга на два езика - български и английски. Обединява три взаимосвързани изследвания, които очертават новите и перспективни промени в образователната система от детската ясла до професионалната гимназия.

Формулираните изводи от проведените изследвания ще бъдат от полза на търсещите учители – новатори. Те ще могат да засилят своята съпричастност към проблемите в групата и класа, да подобрят взаимодействията в своята работа, да усъвършенстват преподавателския си стил с оглед – основната задача на учителя – всестранно разгръщане на потенциала на детето и пълноценната му социална реализация.