Пътешествие в родителството

Автор: доц. д-р Райна Захариева

Цена на комплекта: 9,60 лв.

Родителството е процес на взаимно учене и предаване на ценности и модели на поведение.
Помагайки на детето за неговото развитие, родителите също се развиват и осъзнават повече
себе си и ролята „родител“ в живота. Колкото повече родителите научават от децата си, толкова
по-отговорни, разбиращи и подкрепящи стават.

Новият век, в който живеем, наложи нова парадигма, която изисква ново мислене, творчески решения в ежедневието, ново отношение към живота, детската градина и училището, необходими на детето не заради знанията, а като средство за откриване и развитие на неговия потенциал. Това е новото разбиране за целта в живота, развитие на собствения потенциал – духовен, професионален и личностен, независимо от възрастта.
За кого е предназначена?
Тази тетрадка е полезна за всеки родител и учител, за младите хора, които се колебаят да поемат по пътя на родителството, дори и за зрелите възрастни родители, които искат да разберат повече за своя живот, за неговата ценност и донякъде за смисъла да бъдем тук на тази земя.
За родителите:
• на деца в най-ангажиращата и динамична предучилищна възраст;
• които имат потребност от допълнителна информация;
• които искат да разберат своето детство.
За учители в детската градина и училище:
• за информиране на родителите;
• за провеждане на обучения с родителите.
За прародители, които се грижат за своите внуци и/или правнуци:
• които се колебаят между старите и познати, и новите стилове на възпитание;
За всеки откривател в живота, който е тръгнал да се опознава, да осъзнае детството и ролята на неговите родители.
Защо е необходима?
Класическа истина е, че можеш да дадеш на другите това, което имаш в себе си. Може да дадеш на детето си толкова, колкото си развил в себе си. От тук се появява неудовлетвореността на родителя между това, което дава на детето си и очакванията от детето си.
Детето е огледало на родителя. Това, което то вижда като модел на поведение всеки ден от своя родител, то имитира и един ден го превръща в свой модел.
Необходимо е родителят да познава и разбира дълбоката разлика между митологичния „добър родител“ – жертва на детето си, възпитан консуматор, който получава всичко, и новия родител – насърчаващ и развиващ детето си, за да се справя самостоятелно, т.е. „само да си лови риба и да се справя в живота“.
Промяната на този модел е желателна, защото „родителя-жертва“ може да възпита само и единствено „дете-жертва“. И така, тази стратегия „жертва на жертвата“ е вековно наслагвана и тежка верига, вплетена от модели и мисли за възпитанието, характерна за нашата народопсихология.