Музикална приказка

„Сливи за смет

Текст: Емилия Пеева, Аня Краваева
Музика: Аня Краваева
Аранжимент: Александър Савелиев

Цена: 8,00 лв.

Музикалната приказка „Сливи за Смет” си поставя следните цели:
Образователна:
- да запознае децата с интересните български традиции и обичаи;
- да развие музикалния слух и усет за поетично слово у децата.
Възпитателна:
- да внуши положително отношение към труда и чистотата;
- да възпита честност, добрина и уважение към възрастните хора;
- да подтикне децата да търсят и създават повече естетика около себе си.