Аз съм в детската ясла –

Яслена група (1-3 години)

Програмната система „Аз съм в детската ясла“ е одобрена със заповед РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система:

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ПЕДАГОГА В ДЕТСКА ЯСЛА

 

Комплектът включва:

 • Детско портфолио;
 • Практическо ръководство за учителя;
 • Комплект табла.

Практическото ръководство на педагога и комплектът табла се получават при заявка за група.

Детското портфолио съдържа:

 • 18 картона, в които е интегрирано образователното съдържание за една седмица по образователните направления;
 • 1 картон с карти по звукова култура с илюстрирани на тях животни и кратки залъгалки за индивидуална работа на детето;
 • 1 картон с елементи за апликиране, които се изрязват от възрастен.
 • Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето. Работата с индивидуалните картони предоставя възможност на интегриране  на знанията, уменията и отношенията на децата по основните образователни направления.

Комплект карти по звукова култура на речта за:

 • развитие на артикулационния апарат и слуховото възприятие;
 • активизиране на речник;
 • точно и ясно произношение на звуци;
 • онагледяващ материал за игри и дидактични упражнения.


Картоните съдържат:

 • примерни инструкции към детето, за овладяване на образователното съдържание, които са в помощ на учителя;
 • полезна информация за учителите и  родителите: изучавани стихчета и песни, залъгалки и игри,

което е предпоставка за полезно взаимодействие между детската градина и семейството в интерес на детето.

Комплект табла
Комплектът табла съдържа илюстрации по художествените произведения „Под гъбата“, „Мишлето и моливът“ и „Косе Босе“.


Практическото ръководство на педагога съдържа:

 • примерно годишно разпределение (двуседмични планове) на организираните занимания по основните направления: Социален свят/Природен свят; Музика; Изобразителни дейности; Физическа култура; Игрова култура.
 • задачи за общо емоционално-социално развитие на детето
 • примерен дневен режим
 • диагностика: Развитието – същност и особености; Развитие и постижения на детето в ранното; Постиженията на детето през първата година; Детското развитие между 1 и 2 години; Детското развитие между 2 и 3 години
 • допълнителна информация: Въпросник за родителя; Информационна карта; Емоционален профил за измененията в процеса на емоционално развитие; Пренатално развитие на детето; Тревожността/дистресът и децата; Призързаността на детето;
 • протокол за дневни указания на педагога;
 • римушки, стихотворения и приказки;
 • подвижни игри и развиващи упражнения;
 • музикални игри и песни;
 • план – сценарий за пролетен карнавал.

Примерното програмно съдържание е разработено таблично, което улеснява педагога при изготвяне на дневните указания на медицинските сестри. В него са посочени основните образователни направления, образователни задачи за децата от 1–2 години и 2–3 години. Задачите за децата от 2 до 3 години са изписани в курсив. При изготвянето на ежедневните дневни указания педагогът отразява организираните занимания и задачите за индивидуална работа с децата. През първата седмица те се запознават и усвояват планираното образователно съдържание, а през втората – го затвърдяват.