Аз съм в детската градина

първа група (3-4 години)

Цена за комплект: 18,00 лв.

Програмната система „Аз съм в детската ясла“ е одобрена със заповед РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Виж МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

 • Детско портфолио;
 • Практическо ръководство за учителя;
 • Комплект табла.

Практическото ръководство на педагога и комплектът табла се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлага:

 • Практическо ръководство за учителя по музика – 4,80 лв.
 • Музикален диск „Изворче“ – 8 лв.
 • Хартиени вълшебства - 6,30 лв.

Детско портфолио

Индивидуална папка на детето – съдържа материали по образователните направления Български език и литература, Математика, Природен свят, Социален свят, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически и битови дейности. Те са съобразени с примерното разпределение в практическото ръководство на учителя. Номерирането им съответства на това по месеци в практическото ръководство за учителя.

Детското портфолио съдържа:

 1. 18 картона, в които е интегрирано образователното съдържание  за една седмица по образователните направления;
 2. 18 картона по Изобразително изкуство;
 3. 6 картона по Конструктивно-технически и битови дейности.

Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето.
Работата с индивидуалните картони предоставя възможност на интегриране  на знанията, уменията и отношенията на децата по основните образователни направления.
Картоните съдържат:

 1. примерни инструкции към детето, за овладяване на образователното съдържание, които са в помощ на учителя;
 2. полезна информация за учителите и  родителите: изучавани стихчета и песни, залъгалки и игри;
 3.  правила за социално поведение, развитие на знания и умения,

което е предпоставка за полезно взаимодействие между детската градина и семейството в интерес на детето.

Практическо ръководство за учителя

Практическото ръководство за учителя включва примерно годишно разпределение по учебни седмици по образователните направления. Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика, енциклопедична информация по Природен свят и Социален свят, сценарий за провеждане на празник.

Природен календар и комплект табла

Природният календар и комплектът табла са съобразени с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години и примерното разпределение на темите в практическото ръководство на учителя.
Комплект табла по Български език и литература за онагледяване на художествените произведения:

 1. „Дядо и ряпа“
 2. „Дядовата питка“
 3. „Козлета и вълк“

Табло по Изобразително изкуство „Аз моделирам“:

 1. използва се в практически ситуации при занимания за усвояване на умения за моделиране;
 2. показани са различни техники за работа с пластичен материал (пластелин, моделин);
 3. включени са модели на готови изделия.

Табло по Математика:

включва онагледяване на практическите ситуации за затвърдяване на знанията за разположение на два предмета един спрямо друг в тримерното пространство (определяне на местоположение: горе – долу, вътре – вън, пред – зад, над – под)


Комплект карти по звукова култура на речта за:

 1. развитие на артикулационния апарат и слуховото възприятие;
 2. активизиране на речник;
 3. точно и ясно произношение на звуци;
 4. онагледяващ материал за игри и дидактични упражнения.

Природен календар:

 1. съобразен е с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години;
 2. дава възможност за практическа работа по годишните сезони (пролет, лято, есен, зима) – характерни животни, растения и особености на сезона;
 3. определяне и отразяване на времето с метеорологични знаци.

Практическо ръководство за учителя по музика
Цена: 4,80 лв.

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.
 
Музикален албум „Изворче“ – CD
Цена: 8 лв.

Музикалният албум „Изворче“ съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от първа група.

Хартиени вълшебства за първа група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Ценаа: 6,30 лв.

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То занимателно запознава 3–4 годишните деца с промените, които стават с хартията – сгъване, мачкане, лепене и други.

В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването на възможността от едни и същи изходни форми да се получават разнообразни обекти от действителността – къщи, дървета, цветя, превозни средства и други. С богатата си образност и емоционалност стиховете активизират детското въображение, обогатяват емоцилналните им преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творчестата им активност и самостоятелност.

Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.