Аз съм в детската градина

първа група (3-4 години)

Цена за комплект: 18,00 лв.

Програмната система „Аз съм в детската ясла“ е одобрена със заповед РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

 • Детско портфолио;
 • Практическо ръководство за учителя;
 • Комплект табла.

Практическото ръководство на педагога и комплектът табла се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлага:

 • Практическо ръководство за учителя по музика – 4,80 лв.
 • Музикален диск „Изворче“ – 8 лв.
 • Хартиени вълшебства - 6,30 лв.

Детско портфолио

Индивидуална папка на детето – съдържа материали по образователните направления Български език и литература, Математика, Природен свят, Социален свят, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически и битови дейности. Те са съобразени с примерното разпределение в практическото ръководство на учителя. Номерирането им съответства на това по месеци в практическото ръководство за учителя.

Детското портфолио съдържа:

 1. 18 картона, в които е интегрирано образователното съдържание  за една седмица по образователните направления;
 2. 18 картона по Изобразително изкуство;
 3. 6 картона по Конструктивно-технически и битови дейности.

Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето.
Работата с индивидуалните картони предоставя възможност на интегриране  на знанията, уменията и отношенията на децата по основните образователни направления.
Картоните съдържат:

 1. примерни инструкции към детето, за овладяване на образователното съдържание, които са в помощ на учителя;
 2. полезна информация за учителите и  родителите: изучавани стихчета и песни, залъгалки и игри;
 3.  правила за социално поведение, развитие на знания и умения,

което е предпоставка за полезно взаимодействие между детската градина и семейството в интерес на детето.

Практическо ръководство за учителя

Практическото ръководство за учителя включва примерно годишно разпределение по учебни седмици по образователните направления. Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика, енциклопедична информация по Природен свят и Социален свят, сценарий за провеждане на празник.

Природен календар и комплект табла

Природният календар и комплектът табла са съобразени с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години и примерното разпределение на темите в практическото ръководство на учителя.
Комплект табла по Български език и литература за онагледяване на художествените произведения:

 1. „Дядо и ряпа“
 2. „Дядовата питка“
 3. „Козлета и вълк“

Табло по Изобразително изкуство „Аз моделирам“:

 1. използва се в практически ситуации при занимания за усвояване на умения за моделиране;
 2. показани са различни техники за работа с пластичен материал (пластелин, моделин);
 3. включени са модели на готови изделия.

Табло по Математика:

включва онагледяване на практическите ситуации за затвърдяване на знанията за разположение на два предмета един спрямо друг в тримерното пространство (определяне на местоположение: горе – долу, вътре – вън, пред – зад, над – под)


Комплект карти по звукова култура на речта за:

 1. развитие на артикулационния апарат и слуховото възприятие;
 2. активизиране на речник;
 3. точно и ясно произношение на звуци;
 4. онагледяващ материал за игри и дидактични упражнения.

Природен календар:

 1. съобразен е с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години;
 2. дава възможност за практическа работа по годишните сезони (пролет, лято, есен, зима) – характерни животни, растения и особености на сезона;
 3. определяне и отразяване на времето с метеорологични знаци.

Практическо ръководство за учителя по музика
Цена: 4,80 лв.

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.
 
Музикален албум „Изворче“ – CD
Цена: 8 лв.

Музикалният албум „Изворче“ съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от първа група.

Хартиени вълшебства за първа група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Ценаа: 6,30 лв.

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То занимателно запознава 3–4 годишните деца с промените, които стават с хартията – сгъване, мачкане, лепене и други.

В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването на възможността от едни и същи изходни форми да се получават разнообразни обекти от действителността – къщи, дървета, цветя, превозни средства и други. С богатата си образност и емоционалност стиховете активизират детското въображение, обогатяват емоцилналните им преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творчестата им активност и самостоятелност.

Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.