Уважаеми колеги, директори, детски учители,
на 21-22.12.2017 г. Издателството внесе за оценяване в Министерството на образованието и науката (МОН) проекти за познавателни книжки за трета (5-6 години) и четвърта (6-7 години) подготвителна група.

Одобрените познавателни книжки ще се използват още тази есен, за новата 2018/2019 учебна година.

Всеки комплект включва:
• Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година.
• Детско портфолио — индивидуални картони, задачи и тестове за установяване
готовността за училище.

Допълнително:
• Методическо ръководство на учителя
• Методическо ръководство на учителя по музика
• Музикален диск
• Природен календар
• Табла
• Електронен вариант