Уважаеми колеги, директори, детски учители,
Представяме на Вашето внимание Програмната система "Аз съм в детската градина" за първа и втора възрастова група.
Комплектите за първа и втора група са одобрени от МОН.
Образователното съдържаие е съобразено с изискванията на Наредба 5/03.06.2018 г. за предучилищно образование.
Програманата система е интегрирана по всички образователни направления, изградена на базата на спираловидния системен подход, адаптирана към потребностите на съвременното дете, основана на диалог с родителите.
Всеки комплект за първа възрастова група (3-4 години) включва:
Индивидуална папка на детето - интегрирано образователно съдържание по образователните направления в 42 картона.
Всеки комплект за втора възрастова група (4-5 години) включва:
Индивидуална папка на детето - познавателна книжка по образователни направления Български език и литература и Околен свят, интегрирано образователно съдържание по образователните направления в 42 картона.

 

Учителят БЕЗПЛАТНО получава:
• Комплект учебни материали
• Методическо ръководство на учителя
• Природен календар
• Табла
Допълнително може да се заявят:
• Методическо ръководство за учителя по музика
• Мучикален албум
• Електронен вариант

 

виж ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ КЪМ ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА