Уважаеми колеги, директори, детски учители,
представяме на Вашето внимание познавателните книжки и електронните издания на познавателните книжки по всички образователни направления.
 

Познавателни книжки "Аз съм в детската градина" за трета подготвителна група (5-6 години) със заповед № РД09-521/27.03.2018 ,
Познавателни книжки "Аз ще бъда ученик" за четвърта подготвителна група (6-7 години) № РД09-593/27.03.2018,
Електронно издание на познавателни книжки "Аз съм в детската градина" за трета подготвителна група (5-6 години) със заповед № РД09-516/27.03.2018,
Електронно издание на познавателни книжки "Аз ще бъда ученик" за четвърта подготвителна група (6-7 години) № РД09-5623/27.03.2018.
Автори на текста са Бойка Калева, Райна Захариева, Наталия Стойкова, Антоанета Малинова, Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Димитър Димитров, Клер Колева.
Изпълнител на електронните издания е "Образование и нови технологии" ЕООД.
Художници на познавателните книжки са Младена Елезова и Христо Елезов.
виж ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ КЪМ ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПГ ГРУПА
Всеки комплект включва:
• Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година.
• Детско портфолио — индивидуални картони, задачи и тестове за установяване
готовността за училище.
Допълнително:
• Методическо ръководство на учителя
• Методическо ръководство на учителя по музика
• Музикален диск
• Природен календар
• Табла
• Електронен вариант
РАЗГЛЕДАЙ