Уважаеми колеги
представяме на Вашето внимание познавателните книжки и електронните издания на познавателните книжки за първа и втора възрастова група по всички образователни направления.
Папката на детето съдържа:
• Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година.
• индивидуални картони за изготвяне на детско портфолио и картони по образователно направление Конструиране и технологии.
Допълнително:
• Методическо ръководство на учителя
• Методическо ръководство на учителя по музика
• Музикален диск
• Природен календар
• Табла
• Електронен вариант
Автори на познавателните книжки са Бойка Калева, Райна Захариева, Наталия Стойкова, Антоанета Малинова, Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Димитър Димитров, Клер Колева.
Изпълнител на електронните издания е "Образование и нови технологии" ЕООД.
Художници на познавателните книжки са Младена Елезова и Христо Елезов.
РАЗГЛЕДАЙ
Познавателни книжки "Аз съм в детската градина" - печатно издание с електронен вариант за първа възрастова група (3-4 години) със заповед № РД09-950/01.04.2019
Електронен вариант към Познавателна книжка за първа възрастова група
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗГЛЕДАЙ
Познавателни книжки "Аз съм в детската градина" - печатно издание с електронен вариант за втора възрастова група (4-5 години) със заповед № РД09-918/01.04.2019
Електронен вариант към Познавателна книжка за втора възрастова група
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ