Издателство „Изкуства“ предоставя интегрирана програмна система, създадена в името на детето, в помощ на учителя и родителя, разработена по възрастови групи - яслена, първа, втора, трета, и четвърта.

Програмните системи „Аз ще бъда ученик“, „Аз съм в детската градина“ и „Аз съм в детската ясла“ са одобрени от МОН.

 

Идеология

Програмните системи осигуряват пълноценно детско развитие и възможност:

  • Детето да е спокойно, щастливо, уверено, успешно да навлиза в социалния свят, в познанието и творчеството;
  • Родителят да "израства" заедно с детето, като му помага да разгърне своя потенциал, да се чувства уверено и като равностоен партньор с учителите;
  • Учителят с по-малки усилия да постига удовлетворение и по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.

Основни принципни положения

Основните принципни положения, заложени при разработването на програмните системи са:
  • Детето е център и субект в педагогическото взаимодействие;
  • Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие;
  • Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления;
  • Развитие на социално важни качества и умения.


Авторски колектив:

Авторският колектив към издателство "Изкуства" включва професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология, обща диагностика

Ангелина Жекова - детска поетеса
Антоанета Малинова - директор на ОДЗ, II ПКС
Бойка Калева - старши експерт в РИО на МОМН - гр. София, I ПКС
доц. д-р Димитър Димитров - ръководител катедра "Предучилищна педагогика" в ЮЗУ "Н. Рилски"
Илияна Добрева - директор на ОДЗ, I ПКС
Клер Бакърджиева - учител по музика
Лина Николова - детски учител
Мария Цачева - педагог-възпитател в детска ясла
Надежда Димитрова - детски учител
гл. ас. Наталия Стойкова - преподавател във ФНПП към СУ "Св. Климент Охридски" - катедра "Педагогика на изкуствата"
Поля Кякова - детски учител
доц. д-р Райна Захариева - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учителите