Уважаеми колеги, начални учители,
на 04.05.2017 г. Издателството внесе за оценяване в Министерството на образованието и науката (МОН) внесе проекти за нови учебници по Информационни технологии за 6. клас и 8. клас и Информатика за 8. клас. Одобрените издания ще са в клас още тази есен, за новата 2017/2018 учебна година.

 

Информационни технологии
за 6. клас

учебник
по общообразователна подготовка

Информационни технологии
за 8. клас

учебник
по общообразователна подготовка

Информатика
за 8. клас

учебник
по общообразователна подготовка

 

 

 

Информационни технологии за 6. клас
Информационни технологии за 8. клас
Информатика за 8. клас