Уважаеми колеги, начални учители,
на 04.05.2017 г. Издателството внесе за оценяване в Министерството на образованието и науката (МОН)внесе проекти за нови учебници по Музика за 2., 6. и 8. клас . Одобрените издания ще са в клас още тази есен, за новата 2017/2018 учебна година.

 

Музика за 2. клас

учебник
по общообразователна подготовка

Музика за 6. клас

учебник
по общообразователна подготовка

Музика за 8. клас

учебник
по общообразователна подготовка

 

 

 

Музика за 2. клас
Музика за 6 . клас
Музика за 8. клас