Мениджмънт на училището като организация

Автори: проф. дпн Пламен Радев, доц. д-р Албена Александрова

Цена: 15,00 лв.

Книгата обхваща съвременна и актуална тематика, която е адресирана към директорите  и пом. директорите на средните училища.

В нея се интерпретират различните видове мениджмънт, които се практикуват в своята цялост при управлението на  училищната организация.

В обяснителните схеми и модели са избегнати предписания за административно-разпоредителните функции, които са друг аспект от дейността на училищните ръководства.

Мениджмънт на училището като организация