Изкуствен интелект

Решаване на проблеми чрез търсене

Автори: Станимир Стоянов, Тодорка Глушкова, Йордан Тодоров

Цена: 15,00 лв.

Заявки за единичен брой, група, училище можете да направите по следните начини:

  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;

  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;

  • по факс - 02/943 4397;

  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

Съдържанието е посветено на темата „Решаване на проблеми посредством търсене“ като първа част на планираната поредица. Тази тема е една от първите, изследвана още в зората на изкуствения интелект и до днес се утвърждава като основополагаща тематика на дисциплината.

Тази книга може да се използва като учебник, който следва стриктно утвърдената от МОН учебна програма по изкуствен интелект. Предназначен е както за ученици в профилирани, професионални и иновативни паралелки в училищата, така и за студенти и неспециалисти, които желаят да се запознаят с основите и основополагащите концепции на изкуствения интелект.