Изкуствен интелект

Представяне на знанията чрез логика. Логическо програмиране

Автори: Станимир Стоянов, Тодорка Глушкова, Румяна Папанчева

Цена: 15,00 лв.

Заявки за единичен брой, група, училище можете да направите по следните начини:

  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;

  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;

  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

Това е втората книга от поредицата „Изкуствен интелект“. През първото десетилетие на изкуст-
вения интелект усилията на изследователите са насочени към разработване на методи за търсене с об що предназначение, които обединяват елементарни стъпки за разсъждение за да се намерят цялостни решения. Понякога такива подходи са наречени „слаби методи“, понеже, макар и общи, те са трудноприложими за големи или трудни проблеми. Тази проблематика беше разгледана в първата книга от поредицата.
Една възможна алтернатива или допълнение на слабите методите е използване на специфични за проблемната област знания, които позволяват по-големи стъпки на разсъждения и които могат по-лесно да се справят с често срещаните проблеми в тесни области на експертни знания. С течение на времето такива подходи добиха популярност под наименованието „експертни системи“. Основополагащо за експертните системи е намиране на подходящи форми за представяне и обработка на знания. Така наречената логистична традиция в изкуственият интелект се очертава като една от най-перспективните форми за създаване на интелигентни системи.
Съдържанието на книгата е посветено на темата „Представяне и обработка на знания чрез логика. Логическо програмиране“. Заедно с проблематиката, разгледана в първата книга, тази тематика е изследвана още в зората на изкуствения интелект и се утвърждава като основополагаща за дисциплината.
Повечето от представените концепции, подходи и методи имат дългогодишна история, но въпреки това са все още актуални и се „радват“ на нестихващ научен и практически интерес. След известен застой езикът за логическо програмиране Пролог се възражда. Това се дължи основно на нарастналата мощност на използваната в ежедневието изчислителна техника. Темите на двете книги образуват ядрото на така наречения „класически изкуствен интелект“.
За кого е предназначена книгата? За всички, които желаят да навлезат в „дебрите“ на изкуствения интелект – предимно за подготовка на ученици в иновативни, профилирани и професионални паралелки, както и за обучение по специализирани учебни дисциплини и клубове по интереси. Книгата може да бъде използвана също от студенти като помощно средство за лесно разбиране на същността на проблематиката.
Въпреки направени опростявания на учебния материал, авторите разбират, че поемат известен
риск, свързан с коректното представяне на материала в разбираем за учениците език. За целта положихме усилия да избегнем излишни детайли и формални представяния. В първата книга използвахме един алгоритмичен подход за представяне методите за решаване на проблеми посредством търсене. Във втората книга представянето и обработката на знания се демонстрира с помощта на логическото програмиране. За да подпомогнем усвояването на материала сме включили различни примери, с надеждата, че те ще доставят удоволствие и удовлетворение от обучението. Дадени са някои любопитни факти, свързани с тематиката. Към отделните уроци са предложени задачи за самостоятелна работа. Дано сме успели.
Авторите изказват голямата си благодарност към издателство „Изкуства“ за споделяне на риска с реализацията на проекта. Нашата благодарност е за акад. Иван Попчев за подкрепата при подготовката на текста, както и за интересния и окуражаващ предговор.
Приятно четене!
Авторите