Първи стъпки в програмирането на C/C++

Автори: Бисерка Йовчева, Ирина Иванова

Това учебно пособие е предназначено най-вече за учениците от 4.–5. клас, които се готвят (самостоятелно или в организирани форми) за участие в състезания по програмиране. То, обаче, може да бъде много полезно и за учителите, които биха искали да се захванат с преподаването на програмиране за най-малките. В книгата е представен минималният обем от знания и умения, които са достатъчни, за да могат да се решават състезателни задачи от Националната олимпиада и Националните турнири по информатика в най-малката състезателна група (Е).

Езикът за програмиране е предпочитаният от много програмисти и един от официалните езици на Международната олимпиада по информатика (IOI) – C/C++. Книгата методично, с много примери и решени задачи, въвежда в основите на този нелек за начинаещи език. В някои от главите на книгата читателят ще намери решени характерни задачи от националните състезания по информатика, а в разделите Упражнения – още много такива задачи.