Втори стъпки в програмирането на C/C++

Автори: Бисерка Йовчева, Ирина Иванова

Това учебно пособие е предназначено най-вече за учениците от 6. клас, които се готвят за участие в състезания по програмиране (състезателна група D). В съответствие с възприетия от авторите „спираловиден подход“, книгата продължава развитието, на всички теми застъпени в Националните състезания по програмиране за тази възраст.
Основно внимание е отделено на използването на едномерни и двумерни масиви. Както и в книгата „Първи стъпки...“ и тук читателят ще намери решени характерни задачи от националните състезания по информатика и задачи за упражнения.