Алгоритми в графи

Автори: Красимир Манев

Серията „За напреднали” на библиотеката i++ започва с книга, посветена на алгоритмиката в графи. Въведени са основните понятия на теорията и различни начини за представяне на графи в паметта на компютъра. Разгледани са основни класове алгоритми в графи – обхождане в ширина и дълбочина, Ойлерови и Хамилтонови обхождания, обхождане с връщане, оптимални покриващи дървета, най-къси пътища в граф, топологическо сортиране, силна свързаност, точки на съчленяване и други.
Представените алгоритми са реализирани на езика за програмиране С. Всеки от разделите включва много задачи за упражнение, повечето от които – от Национални и Международни състезания по информатика за ученици и студенти.