Софтуерни технологии

Автори: Аврам Ескенази, Нели Манева

Предмет на книгата е дисциплината, която на английски се нарича Software Engineering. В нея са въведени основните понятия за областта. Представени са най-известните модели на жизнения цикъл на програмните продукти и технологиите за разработването им. Описани са принципите на измерване на софтуера и организацията на софтуерното производство. Разгледани са особеностите на софтуерния бизнес, правните проблеми и маркетинга на софтуер. Макар да е предназначена за студенти, изучаващи предмета Софтуерни технологии, настоящата книга може да се използва и от практикуващи софтуерни специалисти, като въведение в основополагащите направления на тази дисциплина, която е изключително динамична и с нарастващо значение за практиката.