Информационни технологии за 3. клас

Цена за комплекта: 12,00 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Комплектът включва:

  • Учебно помагало с инсталационен диск на образователния софтуерен пакет ИТИ-3 за всеки ученик
  • Книга за потребителя с инсталационен пакет ИТИ-3 и втори диск с учебни материали.

Книгата за потребителя с придружаващите я два диска се получава при заявка за група ученици.

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

 

Уеб-страница на системата

Авторският колектив е разработил и поддържа актуална уеб-страница iti.izkustva.net с богати ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ, както и в помощ на интегрирането на ИТ в учебния процес.

 

Учебно помагало

Помагалото е предназначено за ученика. В трети клас учениците получават знания за файловата система на операционната система Windows. Формират се умения за работа с файлове и папки, като се използват инструментите My Computer и My Documents. Към основните ядра, изучавани в първи и втори клас се добавя ядрото "Елетрконна комуникация". За формиране на заложените в учебната програма знания и умения, учениците работят с разнообразни софтуерни продукти, като Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Paint, Photo Story, Sound Recorder, Internet Explorer и GIF Animator.

 

Софтуерен пакет ИТИ-3

Софтуерният пакет ИТИ-3 включва два модула – система от упражнения за усвояване и затвърдяване на уменията за работа с изучаваните технологии, както и електронен учебник, съдържащ инструкции за решаване на поставените задачи и видео-демонстрации към тях.

Состема от упражнения. При инсталация на пакета, в папката My Documents се инсталира папка ITI-3, съдържаща всички упражнения в електронен вид, галерии от снимки, игри и други учебни ресурси за всяка от темите в учебното помагало. След запознаване с файловата организация на данните, учениците сами достъпват съответните файлове и сами стартират нужните им програми.

ити3 Електронен учебник. След инсталация на пакета ИТИ-3, на работния плот се появява икона ITI-3. Чрез нея се стартира електронният учебник към учебното помагало по Информационни технологии за 3. клас. В него са включени подрбни указания, алгоритми и видео-демонстрации. Видео-демонстрациите могат да се разглеждат самостоятелно от ученика, както и да се използват от учителя за провеждане на общи беседи с класа и даване на насоки за решаване на поставените задачи.

Допълнителни учебни ресурси, предоставени безвъзмездно на авторския колектив.

Майкрософт България предоставя документално-образователния филм „Сърфирам безопасно“, разработен в рамките на кампанията „Децата безопасно в Интернет“ с подкрепата на създателите на сайта Az-deteto.com и фондация „Благодеятел“.

Dechica.com (www.dechica.com) и Националният център по безопасен Интернет (www.safenet.bg) предоставят на екипа играта „Аз съм онлайн“, чрез която, забавлявайки се, учениците откриват сами положителни примери за поведение в мрежата и решават казуси, близки до реални ситуации.

 

Книга за потребителя

Книгата за потребителя съдържа описание на софтуерния пакет ИТИ-3, подробна разработка на уроците и методически насоки. Книгата се придружава от два диска. Първият е идентичен с диска от учебното помагало - на него се намира софтуерният пакет ИТИ-3, както и допълнителни материали за потребителя - учител или настойник. В архивен вид са предложени презентации към всеки от уроците, както и допълнителни материали към отделни теми от учебното съдържание.

Включени са подробни описания за работа с програмите Photo Story 3 for Windows иGif Animator. Чрез първата програма учениците създават мултимедийни проекти, използвайки снимки, запис на глас и включване на музика и текст. Чрез програмата Gif Animator се създават и редактират анимирани образи.

 

Учебни проекти за 3. клас

Във вторият диск към книгата за потребителя са включени два учебни проекта за интегриране на технологиите в учебния процес в 3. клас. Проектите са предоставени от Майкрософт България и са разработени в рамките на програмата „Партньори в познанието“. Заглавията на проектите са "Галерия на българската слава" и "Празници и обичаи". Учениците изследват теми от учебното съдържание по Човекът и обществото, като се реализират много междупредметни връзки. Използват се съвременни технологии в учебния процес и екипна организация на работа.