Информационни технологии за 4. клас

Цена за комплекта: 12,00 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Комплектът включва:

  • Учебно помагало с инсталационен диск на образователния софтуерен пакет ИТИ-4 за всеки ученик
  • Книга за потребителя с инсталационен пакет ИТИ-4 и втори диск с учебни материали.

Книгата за потребителя с придружаващите я два диска се получава при заявка за група ученици.

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

 

Уеб-страница на системата

Сайтът на образователната система ИТИ iti.izkustva.net предлага голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ. Предвидена е работа по тематични проекти „Електронен пътеводител“, „Електронен атлас по зоология“, „Свойства на веществата“ и др. За всяка от темите ученици, родители и учители могат да намерят много материали.

За осъществяване на ефективна комуникация между учители, ученици и родители е разработен сайтът www.dgklaz.net, който дава достъп до световната система Live and Edu, насочена към образование. Могат да се създават групи, сайтове на класа, лични страници, форуми, да се използват услуги като Sky Drive и мн. др.

 

Учебно помагало

Помагалото е предназначено за ученика. Към списъка от програми, с които учениците се запознават и усвояват базови умения за работа са добавени Microsoft Office Publisher и Windows Movie Maker. Продължава работата с MS Word, MS PowerPoint, Photo Story и др. Учениците разработват собствени мултимедийни проекти, съчетаващи комбинирани типове данни. Увеличава се обемът на Интернет-базирана работа.

 

Софтуерен пакет ИТИ-4

Софтуерният пакет ИТИ-4 включва два модула – система от упражнения за усвояване и затвърдяване на уменията за работа с изучаваните технологии, както и електронен учебник, съдържащ инструкции за решаване на поставените задачи и видео-демонстрации към тях.

Состема от упражнения. При инсталация на пакета, с папката My Documents се инсталира папка ITI-4, съдържаща всички упражнения в електронен вид, галерии от снимки, игри, видео-файлове и други учебни ресурси за всяка от темите в учебното помагало. След запознаване с файловата организация на данните в трети клас, учениците сами достъпват учебното съдържание и стартират нужните им програми.

Електронен учебник. След инсталация на пакета ИТИ-4, на работния плот се появява икона ITI-4. Чрез нея се стартира електронният учебник към учебното помагало по Информационни технологии за 4. клас. В него са включени подрбни указания, алгоритми и видео-демонстрации. Видео-демонстрациите могат да се разглеждат самостоятелно от ученика, както и да се използват от учителя за провеждане на общи беседи с класа и даване на насоки за решаване на поставените задачи.

Допълнителни учебни ресурси, предоставени безвъзмездно на авторския колектив.

Националният център по безопасен Интернет (www.safenet.bg) предостави на екипа онлайн ресурси за работа на учениците, както и разработени методически материали по темата за безопасността в Интернет.

 

Книга за потребителя

Книгата за потребителя съдържа описание на софтуерния пакет ИТИ-4, подробна разработка на уроците и методически насоки. Книгата се придружава от два диска. Първият е идентичен с диска от учебното помагало - на него се намира софтуерният пакет ИТИ-4, както и допълнителни материали за потребителя - учител или настойник. В архивен вид са предложени презентации към всеки от уроците, както и допълнителни материали към отделни теми от учебното съдържание.

Включени са подробни описания за работа с програмите Microsoft Office Publesher иWindows Movie Maker. Чрез първата програма учениците създават свои визитни картички и албум на класа. Чрез програмата Movie Maker се формират базови умения за обработка на видео-файлове. Към пакета са включени разнообразни видео-галерии за подпомагане на учебния процес. 

 

Учебни проекти за 4. клас

Във вторият диск към книгата за потребителя са включени два учебни проекта за интегриране на технологиите в учебния процес в 4. клас. Проектите са предоставени от Майкрософт България и са разработени в рамките на програмата „Партньори в познанието“. Заглавията на проектите са "Енергия на бъдещето" и "Пътеводител на моя роден край". Учениците изследват теми от учебното съдържание по Човекът и природата, като се реализират много междупредметни връзки. Използват се съвременни технологии в учебния процес и се прилага екипна организация на работа.