Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

 

Награда се присъжда за добра педагогическа практика в детската градина, обогатяваща детското развитие.

- Изтегли

Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

Цел

С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера се цели:

  •  да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас;
  •  детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата;
  •  да се развива и стимулира креативността на детския учител в ежедневната възпитателно-образователна дейност в името на детето чрез игра, свобода, доверие, сигурност и щастие.

Мотиви за учредяване на наградата

Димитър Кръстев Димитров е уникален учен със свой авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан от неговото новаторско разбиране за детството, играта и детската градина като институция. Скромен, етичен, добър, толерантен, мъдър човек, искрен и подкрепящ приятел, грижовен и обичащ съпруг и баща. Именно поради този негова интелектуална, човешка и духовна извисеност и професионална отдаденост към всичко, което прави е причина да го наричаме – Мастер.

Инициативен комитет за учредяване на годишната награда на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера

• доц. д-р Райна Захариева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
• доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• Цеко Стайков – Издателство „Изкуства“, гр. София
• Камелия Димитрова – РИО, гр. Благоевград
• доц. д-р Анастасия Пашова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р Веска Вардарева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• проф. дпн Галя Христозова – Бургаски свободен университет, гр. Бургас
• доц. д-р Хрисула Недялкова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• д-р Ели Драголова – ЦДГ „Слънце“, гр. Бургас
• доц. д-р Ваня Петрова – Тракийски университет, гр. Стара Загора
• проф. д-р Тиха Делчева – Тракийски университет, гр. Стара Загора
• Наташа Новачкова – директор на ЦДГ „Славейче”, гр. Стара Загора
• доц. д-р Гергана Дянкова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р София Дерменджиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал гр. Враца
• гл. ас. д-р Златка Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на:
Издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“

„Изкуства“ ЕООД
София, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б 1700
www.izkustva.net
office@izkustva.net
02 943 4724, 0885 968886

СНЦ „Образование и технологии“
Бургас, ул. Оборище 82
www.itlearning-bg.com
itlearning@dgklaz.net
0888 272944, 0887 798262

Партньори:

РИО на МОН - Стара Загора
Факултет по педагогика на Тракийския университет,
Сдружение „Пенка Касабова“ – Стара Загора

Цикличност

Наградата за добра педагогическа практика е ежегодна.

Критерии за оценка на подадените материали

Критерии за оценка на подадените в конкурса материали са степента на приложение на следните педагогически принципи и подходи:

·         Игрови подход

·         Поставяне на детето в центъра. Личностно ориентиран подход

·         Съхраняване на детската индивидуалност и развитие на потенциала. 

Размер на наградата

На името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера ще бъде връчвани:

·         Една специална награда – диплом, сувенир и парична награда.

·         Три допълнителни награди – диплом и парична награда.