Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

2017 година

Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

- Изтегли