Уважаеми участници в конкурса за наградата на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

В третото издание на конкурса за научната награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера на тема:
Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст
взеха участие 30 автори – детски учители и директори на детски градини от 20 детски градини в България.
Регламентът  за участие в конкурса включваше:
1. Изискване към подадените материали.
2. Модел на описание.
3. Изисквания към автодидактичните игри.
При оценяване на подадените автодидактични игри, журито  се съобрази с наличието на посочените изисквания (1, 2 и 3).
Комисията, съставена от членове на инициативния комитет, определи следните награди:
І. Специалната  награда  се присъжда на:
Димитринка Цолова Найденова - старши учител,  Детска градина „Славейче“ – град Враца за темата: Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст.
ІІ. Трите допълнителни награди се присъждат на:
Подредени по азбучен ред
Жечка Стойчева Стоянова – старши учител, Детска градина №44 „Валентина Терешкова“, град  Варна за темата: Игри с букви, цифри и картинки за деца от подготвителна група на детската градина.
Д-р Марияна Костадинова – директор, Детска градина „Джани Родари”, град Гоце Делчев за темата: „Игри вдъхновени от МАСТЕРА
Милена Димитрова Георгиева – Шишкова, старши учител в Детска градина „Осми март“, град  Пловдив за темата: Автодидактична игра Геометрично бинго“.
ІІІ. С Грамота и публикация в сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 3/2017 г. се удостояват участниците:

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА 5–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА
Ст. Атанасова, Т. Ангелова, Ст. Николова, ДГ „Иглика“, гр. Бургас

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ИЛИ КАК ДА ВЪЗПИТАВАМЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ У 6-ГОДИШНОТО ДЕТЕ
Лилия Петрова, Марина Гунчева, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Румяна Георгиева, ДГ „Детелини“, гр. Благоевград

„ПОМИСЛИ И ОПИШИ“ – АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Весела Арабаджиева, Мария Шутева, ДГ „Ведрица“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“ И БЕЛ
Галина Арабаджиева, ДГ № 3 „Детелини“, гр. Благоевград

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ИГРИ – ДВИЖИ СЕ, ПЕЙ, МИСЛИ!
Стамена Христова, ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“ – ПГ 5–7-ГОДИШНИ
Олимпия Миран, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“– ПГ 5–6-ГОДИШНИ
Татяна Маринова, ДГ „Иглика“, гр. Плевен

ВЪРТЕЛЕЖКА ОТ ПРИКАЗКИ И ИГРИ
Адриана Вангелова, Снежана Атанасова, Ева Илиева, ДГ № 2,,Звънче“, гр. Петрич

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА „ОПОЗНАЙ И ОБИКНИ ЕВРОПА“,
ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Лора Велева, ДГ № 3 „Детелини“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА ЗА IV ГРУПА „ОТКРИЙ СВОИТЕ ФИГУРИ“
Петя Симонска, Роза Орманлиева, ДГ „Първи юни“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА „СПАСИТЕЛИ НА ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО“
Антоанета Тодорова, Антоанета Григорова, ДГ № 1 „Ведрица“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА 3–5-ГОДИШНИ ДЕЦА КАТО ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЙ-ДОБЪР МЕТОД ЗА УЧЕНЕ
Ивелина Ангелова, ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов

КУБЧЕ „ТРАНСФОРМЪРС“ – АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА УМЕНИЯ
Виолеа Панайотова, Катя Ганчева, ДГ „Слънце“, гр. Левски

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ – 5–6-ГОДИШНИ
Петя Костадинова, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО ОН „МУЗИКА“
Веселка Насковска, ДГ „Пролет“, гр. Койнаре

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Росица Петрова, ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна

ИГРИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Лилия Иванова, ДГ № 2 „Червената шапчица“, гр. Лом

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА 5–6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ПО ОН БЕЛ, ОС „МАТЕМАТИКА“
Диана Иванова, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

„ДВИЖА СЕ БЕЗОПАСНО“
Маруся Обретенова, ДГ № 119 „Детска планета“, гр. София

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Фатме Мюмюн, ДГ „Славейче“, гр. Айтос

СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Румяна Вангелова, Татяна Минкова, ДГ „Моряче“, гр. Бургас  93

Всички участници ще получат Грамота за участие и сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 3/2017 г.“.
Материалите ще бъдат достъпни свободно и онлайн: ВРЪЗКА ТУК.
 
Церемонията по присъждане на наградите се проведе
на 03.11.2017 г. от 11,00 часа
в зала 114 на Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“,
ул. „Иван Михайлов“ 66, град Благоевград
 
БЛАГОДАРЯМИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА!
Очакваме ви  на следващото четвърто издание на конкурса през 2018 година!