Уважаеми участници в конкурса за наградата на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера
Уважаеми колеги, които не успяхте да се участвате в конкурса

В третото издание на конкурса за научната награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера на тема:
Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст
В конкурса взеха участие 30 автори – детски учители и директори на детски градини от 20 детски градини в България.
Регламентът  за участие в конкурса включваше:
1. Изискване към подадените материали.
2. Модел на описание.
3. Изисквания към автодидактичните игри.
При оценяване на подадените автодидактични игри, журито  се съобрази с наличието на посочените изисквания (1, 2 и 3).
Комисията, съставена от членове на инициативния комитет, определи следните награди:
І. Специалната  награда  се присъжда на:
Димитринка Цолова Найденова - старши учител,  Детска градина „Славейче“ – град Враца за темата: Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст.
ІІ. Трите допълнителни награди се присъждат на:
Подредени по азбучен ред
Жечка Стойчева Стоянова – старши учител, Детска градина №44 „Валентина Терешкова“, град  Варна за темата: Игри с букви, цифри и картинки за деца от подготвителна група на детската градина.
Д-р Марияна Костадинова – директор, Детска градина „Джани Родари”, град Гоце Делчев за темата: „Игри вдъхновени от МАСТЕРА
Милена Димитрова Георгиева – Шишкова, старши учител в Детска градина „Осми март“, град  Пловдив за темата: Автодидактична игра Геометрично бинго“.
ІІІ. С Грамота и публикация в сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 3/2017 г. се удостояват участниците:

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА 5–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА
Ст. Атанасова, Т. Ангелова, Ст. Николова, ДГ „Иглика“, гр. Бургас

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ИЛИ КАК ДА ВЪЗПИТАВАМЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ У 6-ГОДИШНОТО ДЕТЕ
Лилия Петрова, Марина Гунчева, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Румяна Георгиева, ДГ „Детелини“, гр. Благоевград

„ПОМИСЛИ И ОПИШИ“ – АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Весела Арабаджиева, Мария Шутева, ДГ „Ведрица“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“ И БЕЛ
Галина Арабаджиева, ДГ № 3 „Детелини“, гр. Благоевград

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ИГРИ – ДВИЖИ СЕ, ПЕЙ, МИСЛИ!
Стамена Христова, ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“ – ПГ 5–7-ГОДИШНИ
Олимпия Миран, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „ОКОЛЕН СВЯТ“– ПГ 5–6-ГОДИШНИ
Татяна Маринова, ДГ „Иглика“, гр. Плевен

ВЪРТЕЛЕЖКА ОТ ПРИКАЗКИ И ИГРИ
Адриана Вангелова, Снежана Атанасова, Ева Илиева, ДГ № 2,,Звънче“, гр. Петрич

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА „ОПОЗНАЙ И ОБИКНИ ЕВРОПА“,
ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Лора Велева, ДГ № 3 „Детелини“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА ЗА IV ГРУПА „ОТКРИЙ СВОИТЕ ФИГУРИ“
Петя Симонска, Роза Орманлиева, ДГ „Първи юни“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА „СПАСИТЕЛИ НА ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО“
Антоанета Тодорова, Антоанета Григорова, ДГ № 1 „Ведрица“, гр. Благоевград

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА 3–5-ГОДИШНИ ДЕЦА КАТО ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЙ-ДОБЪР МЕТОД ЗА УЧЕНЕ
Ивелина Ангелова, ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов

КУБЧЕ „ТРАНСФОРМЪРС“ – АВТОДИДАКТИЧНА ИГРА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА УМЕНИЯ
Виолеа Панайотова, Катя Ганчева, ДГ „Слънце“, гр. Левски

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО ОН „МАТЕМАТИКА“ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ – 5–6-ГОДИШНИ
Петя Костадинова, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО ОН „МУЗИКА“
Веселка Насковска, ДГ „Пролет“, гр. Койнаре

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Росица Петрова, ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна

ИГРИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Лилия Иванова, ДГ № 2 „Червената шапчица“, гр. Лом

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА 5–6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ПО ОН БЕЛ, ОС „МАТЕМАТИКА“
Диана Иванова, ДГ „Славейче“, гр. Криводол

„ДВИЖА СЕ БЕЗОПАСНО“
Маруся Обретенова, ДГ № 119 „Детска планета“, гр. София

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Фатме Мюмюн, ДГ „Славейче“, гр. Айтос

СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Румяна Вангелова, Татяна Минкова, ДГ „Моряче“, гр. Бургас  93

Церемонията по присъждане на наградите ще се проведе
на 03.11.2017 г. от 11,00 часа
в зала 114 на Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“,
ул. „Иван Михайлов“ 66, град Благоевград
Тези от вас, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат на посочения от тях адрес, Грамота и Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 3/2017 г.
Моля да ни уведомите на следния електронен адрес: konkurs_mastera@izkustva.net.
БЛАГОДАРЯМИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА!
Очакваме ви на Церемонията!
Очакваме ви  на следващото четвърто издание на конкурса през 2018 година!