Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

2018 година

Темата на четвърто издание на конкурса:
„Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст“
 
Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.