Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.
Цел
С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера се цели:
  •  да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас;
  •  детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата;
  •  да се развива и стимулира креативността на детския учител в ежедневната възпитателно-образователна дейност в името на детето чрез игра, свобода, доверие, сигурност и щастие.
Мотиви за учредяване на наградата
Учредяването на наградата на името на Димитър Кръстев Димитров- Мастера е израз на нашата дълбока признателност и уважение към неговото изключително научно творчество в предучилищната педагогика у нас.
Димитър Кръстев Димитров е учен със свой авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан от неговото новаторско разбиране за детството, играта и детската градина като институция.
За Мастера смисълът на детската градина е обогатяването на детския живот. Приоритетите са уникалността и ценностите на Детето, а информационното обогатяване е следствие от желанието на децата и необходимо средство за неговото удовлетворяване. Инструмент за това е игровият подход, защото играта е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването в Детето.
Научното и практическото творчество на Мастера беше насочено към реализиране на условия от страна на възрастните – родителите и детския учител, които да помогнат на Детето да премине през най-важния, неповторим и феноменален период от човешкия живот – детството.

Инициативен комитет за учредяване на годишната Награда на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера
• доц. д-р Райна Захариева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
• проф. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• Цеко Стайков – Издателство „Изкуства“, гр. София
• Камелия Димитрова – РИО, гр. Благоевград
• доц. д-р Анастасия Пашова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р Веска Вардарева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• проф. дпн Галя Христозова – Бургаски свободен университет, гр. Бургас
• доц. д-р Хрисула Недялкова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
• д-р Ели Драголова
• доц. д-р Ваня Петрова – Тракийски университет, гр. Стара Загора
• проф. д-р Тиха Делчева – Тракийски университет, гр. Стара Загора
• Наташа Новачкова
• доц. д-р Гергана Дянкова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
• доц. д-р София Дерменджиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал гр. Враца
• гл. ас. д-р Златка Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
Цикличност
Научната награда за добра педагогическа практика е ежегодна.

 

Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на:
Издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“
„Изкуства“ ЕООД
София, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б 1700
www.izkustva.net
office@izkustva.net
02 943 4724, 0885 968886
СНЦ „Образование и технологии“
Бургас, ул. Оборище 82
www.itlearning-bg.com
itlearning@dgklaz.net
0888 272944, 0887 798262