Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

Темата на четвъртото издание на конкурса е – „Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст“
 
Регламент за участие
Участие в конкурса могат да вземат детски учители, работещи в системата на предучилищното образование в България и в българските училища/детски градини в чужбина.
Какви материали трябва да бъдат подадени за участие?
За участие в конкурса трябва да бъдат подготвени  и описани по образец авторски /нови/ автодидактични игри в обем до 7 страници в направление по избор, като се посочва и възрастовата група за която са предназначени игрите.
Модел на описание:
  • Наименование на играта
  • Игрова задача – „Кой първи ще...?” „Кой ще събере най-голям брой двойки карти?“
  • Дидактична задача – тя е за учителя и показва, какво ще развива в децата чрез описаната автодидактична игра.
  • Материали – може да се приложат снимки или чертежи, но това не отменя описанието на материалите. Например – „32 броя карти, на 16 от които са изобразени големи животни и 16 броя карти с малките на същите животни”
  • Правила – колко деца играят; кой започва първи; в каква посока ще се движи играта; всичките карти се подреждат на случаен принцип и са обърнати с гръб; първото дете тегли две карти; ако образуват двойка животни /голямо и малко конче, ги прибира и има право да тегли още веднъж – докато не уцели; тегли следващото дете; ако не образува двойка /родител и дете/, тегли следващото дете и така отново.
Изисквания към автодидактичните игри:
  • Конфликт на интереси – една цел и различни стратегии за достигане да тази цел. В играта може да има само един победител, или победител отбор. Всяко дете се стреми към победа, като използва своя стратегия на игра. Тава значи, че трябва да играят минимум 2 деца и е желателно да не са повече от четири. Учителят може да участва само като съиграч, като спазва наравно с децата правилата. Тя не може да е в никаква друга роля – например на четец.
  • Съподчиненост на действията на отделните играчи – договоря се кой ще играе първи и накъде ще се движи играта. От действията на предишния играч зависят действията на следващия;
  • Наличие на елементи на обективна случайност – ако са карти да са обърнати, да има пионки, зарчета и др.;
  • Правила – открити, ясни, предварително договорени – организационни, съдържателни и коригиращи, ако се налага.
Критерии за оценка на подадените материали.
При оценяване на подадените автодидактични игри, журито ще се съобрази с наличието на посочените изисквания (1, 2 и 3).
Размер на наградата
На името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера ще бъдат връчвани:
• една Специална награда;
• три Допълнителни награди;
• грамота за всеки участник в конкурса.
Технически изисквания за оформление на статията и допълнителните материали
Статията да бъде съхранена като текстов файл за работа с програмата MS Office Word.
Текстовият файл трябва да съдържа: заглавие на статията; име на автора/авторите, институцията на автора/авторите; кратко резюме на български език и основен текст, в рамките на който могат да бъдат включени изображения, таблици и диаграми.
Размер на текста на статията – 12 pt
Размер на текста в резюмето – 11 pt
Разстояние между редовете – 1,3
Без отстъпи и без празни редове.
Подравняване на целия текст вляво.
Допълнителните материали трябва да бъдат събрани в един архивен файл, съхранен с името на участника и с размер до 100 MB.
Къде да бъдат изпращани материалите?
Материалите за участие се подават само по електронен път.
Статията трябва да бъде изпратена като прикачен файл на адрес: itlearning@dgklaz.net. Допълнителните материали или връзка към тях трябва да бъдат изпратени на същия електронен адрес.
След подаване на материалите, в рамките на 7 работни дни участникът трябва да получи потвърждение, че материалите са получени. Ако такова потвърждение не е получено, да се пише на посочения адрес за допълнителна информация и справка.
Срок за изпращане на материалите
Материалите трябва да бъдат изпратени до 21 ОКТОМВРИ  2018 г.
Заключителен етап
Комисия, съставена от членове на инициативния комитет, ще определи наградите, както и описаните авторски /нови/ автодидактични игри, които ще бъдат публикувани.