Софийски математически турнири 2.–7. клас

Автори: Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова

Цена: 6,90 лв.

Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. От тогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември в училищата на територията на град София.  През 1999 г. турнирът е проведен за ученици от 4. до 7. клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи с аргументиран отговор. Поради проявения интерес от страна на софийските ученици от 2000 г. турнирът се провежда за ученици от 2. до 12. клас. До 2004 г. темите съдържат по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за аргументирано решение. От 2005 г. до 2010 г. (включително) в темите са включени три вида тестови задачи - с избираем отговор (на тези задачи за верен отговор се дават по 5 точки, да непопълнен отговор – по 2 точки, а за грешен отговор – 0 точки), с кратък свободен отговор (за верен отговор се дават 7 точки) и с аргументиран отговор (оценява се от 0 до 10 точки). Промененият формат съответства на новите формати на ДЗИ и националното външно оценяване по математика. В тази книга предлагаме 66 състезателни теми от Софийските математически турнири, проведени в периода от 2000 г. до 2010 г. за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас – по 11 теми за всеки клас. Предвиденото време за работа е 1 ч 30 мин. На всички задачи са дадени отговори и упътвания или подробни решения, в които са предложени стратегии за решаване. На задачите с аргументиран отговор са дадени точки за оценяване на всеки етап от решението им. В състезателните теми са включени разнообразни задачи, които са предназначени да тренират наблюдателността, способността за съсредоточаване, логическото мислене и умението за творческо прилагане на математическите знания, получени в училище. Книгата ще помогне на учениците да разберат удоволствието от решаването на задачите, авантюрата – да се поеме риска и не на последно място усилието сами да се справят с възникнали проблеми. Надяваме се, че книгата ще допринесе за усещане духа на Софийски математически турнир и ще подпомогне успешната подготовка както за всички математически  състезания и турнири, така и за националното външно оценяване за отделните класове. Авторите на книгата имат богат опит при разработване на тестове за различни математически състезания, олимпиади и конкурси.