Увод в тестологията

Автор: Кирил Банков

Цена: 9,60 лв.

Така нареченото тестово оценяване е сравнително нова дейност в българското образование. Всяко ново нещо поражда интерес и не малка доза ентусиазъм. В областта на тестологията тази реакция доведе до няколко не дотам добри последици у нас:
(1) масово производство на тестове за всички възрасти ученици по всякакви учебни предмети, голяма част от които не са съобразени с елементарните правила и изисквания;
(2) разпространяващото се мнение, че не само писането на тестове, но цялата дейност по оценяване в образованието може да се върши „от всеки”;
(3) неразбиране на важността от анализа на резултатите от тестирането и изводите, които се правят от тях;
(4) придържане към максимата „няма нищо по-хубаво от лошия тест”.

Основната цел на предлаганата книга е да даде възможност на интересуващите се да научат основните теоретични постановки в тестологията и психометрията и да се запознаят с някои техни практически приложения. В този смисъл книгата е предназначена за всички, които по един или друг начин са свързани с тестовото оценяване в образованието, а именно:

  • учители;
  • студенти, които се подготвят за учители, както и техните проподаватели;
  • специалисти в МОМН, ЦКОКУО, Регионални инспекторати по образование, общините и други;
    автори на тестови задачи и други,

В книгата са разгледани следните 7 основни теми:
1. Основните въпроси и проблеми при оценяване в образованието.
2. Тестови задачи – видове, формати и основни правила за тяхното съставяне.
3. Измерителни качества на тестовите задачи.
4. Основните етапи при структуриране на тест.
5. Валидност.
6. Надежност.
7. Тестови скали и норми.