Часът на математиката за 2. клас

Автори: Мадлен Христова, Таня Тонова, Драгомир Драганов

Формат: 84х108х16, стр. 96

Цена: 4,80 лв.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09 – 09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката. 

„Часът на математиката“ е система, която допълва действащите учебници и е в съответствие с държавните образователни изисквания по математика. Това е първата книга, която обединява:

 

Задължителна подготовка

Задачите са разделени на две нива и са подходящи за работа в клас.

 

Избираема подготовка

Предложените теми са обвързани с конкретно учебно съдържание и придружени с указания за работа.

 

Шампионска подготовка

избраните задачи от национални и регионални състезания могат да се използват, както за самостоятелна подготовка за математически изяви, така и за допълнителна работа.

 

Работни листи

Включените текстове и тестове дават възможност за формиращо оценяване по различни схеми и работа в интегрирана среда.