Часът на математиката за 5. клас

Автори: Мадлен Христова, Диана Миланова, Хари Алексиев, Коста Папазов

Формат: 70х100/16, стр. 160

Цена: 6,00 лв.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09 – 09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката.

Книгата включва

  • Програма и учебно съдържание за ЗИП;
  • Тренировъчни задачи за задължителна подготовка;
  • Избрани теми за извънкласна дейност;
  • Теми за самостоятелна работа и изготвяне на проекти;
  • Разработени варианти за практически занятия;
  • Тестове за самоконтрол;
  • Серии от задачи за занятия в компютърния кабинет;
  • Изследователски задачи и математически текстове;
  • Много задачи от състезания;
  • Математически речник и справочник.

Основни раздели

Първа група

В тази част задачите имат тренировъчен характер. Те могат да се използват като допълнителни задачи в час или за домашна работа. Илюстративните мате -риали, графиките и моделите подпомагат усвояването на понятията и алгоритмите. Затова е препоръчително да се разглеждат и анализират в час.

 

Първа група

Тук е включено учебно съдържание, свързано с предложената програма за задължителноизбираема подготовка.
По-голяма част от задачите са естествено продължение на изучаваното в часовете за задължителна подготовка.
Включени са понятия и идеи, разширяващи и допълващи знанията на учениците. Всяка от темите може да се реализира в 1 или 2 учебни часа, по преценка на учителя.

 

Първа група

Компонентите А и В са предназначени за самостоятелна работа и за оценка на знанията на учениците. Математическите текстове в С са подходящи за изготвяне на проекти. Те развиват уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация. Мотивират работата с допълнителна литература.

 

Първа група

Предложени са 10 серии от задачи по допълнителните теми в програмата за задължителноизбираемата подготовка. Подходящи са и за часовете за извънкласна работа или за подготовка за състезания и олимпиади.

 

Първа група

Изучаваните термини, правила и формули са описани чрез примери. Може да се използва както в час, така и като образец за за съставяне на справочници от учениците.