Изпитни тестове на математиката за 7. клас

Автори: Румен Върбанов, Светла Петрова

Цена: 5,40 лв.

 

Помагалото съдържа 8 примерни теста със задачи по математика за 7. клас и дава възможност да се проверят постиженията на учениците в края на учебната година.
По съдържание и формат задачите са изцяло съобразени с учебно-изпитната програма за национално външно оценяване по математика. Структурата на всеки тест съответства на формата, определен от МОМН, за провеждане на външното оценяване.
Препоръчителното време за решаване на тест за първи модул е 50–60 минути, а за втори модул – не повече от 90-100 минути.

УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА