Сборник по математиката за извънкласна работа за 4. клас – допълнено издание

Автори: Кремена Симеонова, Ивайло Старибратов, Васил Симеонов

Формат: 70х100/16

Цена: 7,20 лв.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09 –  246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката.

 

Анотация

Задачите и темите в помагалото са структурирани така, че да не изпреварват взимането на учебния материал и да дават възможност, заедно с неговото усвояване, да се въведат нови типове задачи. Сборникът може да се използва по следната изпитана схема – да се започне от средата на октомври и всяка седмица да се разглежда по една от темите, в реда, в който са предложени. Препоръчително е да се започне със задачите от първата част на сборника и след това да се премине към тестовете и контролните теми. При решаването на тестовете и темите е необходимо да се засича времето.

Колективът събра и подреди задачите в сборника, като се ръководеше от следните реални обстоятелства. Интересът на все повече четвъртокласници към математиката се засилва. От една страна, това се дължи на факта, че много деца сменят училището си след 4 клас. Една от основните цели на промяната са математическите паралелки в друго или в същото училище. Такива паралелки съществуват в много училища в цялата страна и се формират на базата на резултатите от различни регионални и училищни състезания. В тези математически състезания се залага основно на извънкласния материал и точно такъв подбор предлага този сборник. Задачите и темите в помагалото са структурирани така, че да не изпреварват взимането на учебния материал и да дават възможност, заедно с неговото усвояване, да се въведат нови типове задачи. Сборникът може да се използва по следната изпитна схема – да се започне от средата на октомври и всяка седмица да се разглежда по една от темите, в реда, в който са предложени. Така ще се избегне проблемът „неизучен материал“. Препоръчително е да се реши първата част от сборника и след това да се премине към тестовете и контролните теми. При решаването на тестовете и темите е необходимо да се засича времето.