Учебниците по
  • МУЗИКА за 3. клас - заповед РД09-1227/19.07.2018 г., 7. клас - заповед РД09-1357/19.07.2018 г.и 9. клас - заповед РД09-1418/19.07.2018 г.;
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. клас - заповед РД09-1353/19.07.2018 г. и 9. клас - заповед РД09-1244/19.07.2018 г.;
  • КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас - заповед РД09-1190/19.07.2018 г.
са одобрени от МОН и учителите.

 


 

 

Учебници по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас

РАЗГЛЕДАЙ

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

РЕСУРСИ

Е-УЧЕБНИК

Информация за учебника, е-учебника, допълнителни ресурси, тематично разпределение, методическо ръководство за учителя можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/km3.php.

 

Учебници по МУЗИКА за 3., 7. и 9. клас

РАЗГЛЕДАЙ

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС

МУЗИКА ЗА 9. КЛАС

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, работни листове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/music3.php, https://izkustva.bg/music7.php, https://izkustva.bg/music9.php.

Учебници по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. и 9. клас

РАЗГЛЕДАЙ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, тестове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/it7.php, https://izkustva.bg/it9.php.