Приключи първия етап от оценяване и одобряване на учебниците по МУЗИКА за 3., 7. и 9. клас, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. и 9. клас и КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас. Проектите, които издателството внесе, са оценени с максимален брой точки - 7. Благодарим на комисията за висока оценка, която дава за професионализма на съставителите на учебниците.

 

 

Учебници по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас

Информация за учебника, е-учебника, допълнителни ресурси, тематично разпределение, методическо ръководство за учителя можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/km3.php.

Учебници по МУЗИКА за 3., 7. и 9. клас

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, работни листове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/music3.php, https://izkustva.bg/music7.php, https://izkustva.bg/music9.php.

Учебници по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. и 9. клас

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, тестове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/it7.php, https://izkustva.bg/it9.php.