Приключи първия етап от оценяване и одобряване на учебниците по МУЗИКА за 3., 7. и 9. клас, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. и 9. клас и КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас. Проектите, които издателството внесе, са оценени с максимален брой точки - 7. Благодарим на комисията за висока оценка, която дава за професионализма на съставителите на учебниците.

 

 

Учебници по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 3. клас

РАЗГЛЕДАЙ

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

РЕСУРСИ

Е-УЧЕБНИК

Информация за учебника, е-учебника, допълнителни ресурси, тематично разпределение, методическо ръководство за учителя можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/km3.php.

 

Учебници по МУЗИКА за 3., 7. и 9. клас

РАЗГЛЕДАЙ

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС

МУЗИКА ЗА 9. КЛАС

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, работни листове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/music3.php, https://izkustva.bg/music7.php, https://izkustva.bg/music9.php.

Учебници по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за 7. и 9. клас

РАЗГЛЕДАЙ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС

Информация за учебници, е-учебници, допълнителни ресурси, тематично разпределение, тестове можете да видите на адрес: https://izkustva.bg/it7.php, https://izkustva.bg/it9.php.