Мултимедия

Автори: Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева-Гърдева, Красимир Харизанов

Това е поредната книга на издателство „Изкуства“, предназначена за учениците, които изучават Информационни технологии в българските училища – учебното помагало за обучение по темата Мултимедия. От 2006 г. издателството целенасочено изгражда система от взаимно свързани учебни помагала, с които се реализира обучението по информационни технологии от 1. до 10. клас. В нашите книги се стремим да съчетаваме чисто практическата страна на информационните технологии с малко по-дълбоко вникване в тяхната същност. Представяме не само процедурите, необходими за решаване на конкретни задачи, а и показваме принципните възможности на компютърните системи и съвременните софтуерни технологии да решават такива задачи. Голямо внимание отделяме и на прилагане на наученото в клас при разработване на задачи (проекти) по ИТ.
Настоящото учебно помагало, предназначено за профилираната подготовка, не се различава по разнообразието на предлагания учебен материал от предишните книги. В помагалото ще се запознаеш със съвременните постижения в областта на Мултимедията. Акцентът в обучението е поставен върху планирането, проектирането, изграждането и поддръжката на мултимедиен продукт; защитата на мултимедиен продукт пред публика и оценката на мултимедийни продукти, разработени с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии. Учебното съдържание е представено в следните основни раздели:
Цифровизиране на аудио-визуална информация;
Обработка на растерни изображения;
Създаване и обработка на векторни изображения;
Цифрова обработка на звук;
Създаване на видеоклип;
Мултимедийни продукти.
Решаването на конкретни задачи остава основна дейност в обучението – предвидили сме много задачи за самостоятелна работа. Разбира се, ние ще те напътстваме, а много помощни материали ще намериш в компактния диск с учебни материали към учебното помагало и на сайта на издателството: www.izkustva.net. За да получиш достъп до материалите, задачите и изходните кодове към тях, които се намират на диска в учебното помагало, копирай неговото съдържание в избрана от теб директория и следвай пътя, описан като „../multimedia“ или „../programs“.

Други помагала от поредицата:
• Обработка и анализ на данни
Уеб дизайн
• Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии