Музика за 1.клас

Музика за 1. клас

учебник по общообразователна подготовка и книга за учител

автори: проф. Диляна Мичева, Любомира Христова, Пепа Запрянова

художник: Кирил Мавров

 

Разгледай част от учебника

 

 

Музика 1. клас
Книга за учителя

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Учебна програма по музика
Учебно време
Учебно съдържание
Музикални игри
Свирене с детски музикални инструменти
Импровизиране на движения
Народни празници и обичаи
Композитори
Изучавани песни
Произведения за слушане
Примерно годишно разпределение
Учебна програма по Музика за 1. клас
Приложение /нотен материал/
Методически насоки за работа с учебника

Разгледай и изтегли примерно годишно разпределение