Музика за 2.клас

Музика за 2. клас

учебник по общообразователна подготовка и книга за учител

автори: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

художник: Кирил Мавров

 

За разглеждане на Демо-учебника, моля използвайте браузер Google Chrome или Mozilla

Разгледай част от учебника

 

 

Музика 2. клас
Книга за учителя

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Учебна програма по музика
Учебно време
Учебно съдържание
Музикални игри
Свирене с детски музикални инструменти
Импровизиране на движения
Народни празници и обичаи
Композитори
Изучавани песни
Произведения за слушане
Примерно годишно разпределение
Учебна програма по Музика за 2. клас
Приложение /нотен материал/
Методически насоки за работа с учебника