Уважаеми колеги, начални учители,
Министерство на образованието и науката обяви крайните резултати от процедура по одобрение на учебниците за 1. клас и за 5. клас.
Издателството участва в тези процедури с учебник по МУЗИКА за 1. клас и учебник по МУЗИКА за 5. клас.
С удоволствие Ви съобщаваме, че и двата учебника за ОДОБРЕНИ.

Учебниците ще влязат в сила от учебната 2017/2018 година.

 

Музика за 1. клас

учебник
по общообразователна подготовка

Музика за 5. клас

учебник
по общообразователна подготовка

 

 

Музика за 1. клас
Музика за 5. клас