Попълнете празните полета в заявката. Означените със * полета са задължителни. Прикачете файла със заявката. Форматът на заявката може да бъде *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpeg, *.png, *.bmp. (За всяка възрастова група се попълва и прикача отделен файл). Към всяка онлайн заявка можете да прикачите 2 файла. Можете към съответната заявка да прикачите и договор за доставка на учебните помагала, ако Ви е необходим такъв.


Заявка

Име:*
Email:*
Тел:*
Учебно заведение:*
Заявка:* Прикачване:
Заявка/Договор: Прикачване:
Коментари: