Познавате ли себе си и вашето дете?

Най-хубавото птиче
Една лястовичка и една врана живеели наблизо – били съседки. Веднъж лястовичката видяла, че враната бърза нанякъде.
– Накъде си се разбързала така, съседке? – попитала я лястовицата.
– Ох, остави се, съседке! – рекла загрижено враната. – Бързам за училище, храна да отнеса на вранчето си.
– Почакай, съседке – примолила се лястовичката, – ела да ти дам да отнесеш храна и на моето лястовиче – бърза работа имам, не мога да я оставя.
Враната се съгласила. Изнесла лястовичката храната, дала ú я.
– Ами какво е твоето птиче? – попитала враната. – Не го знам, по какво ще го позная?
– Не бой се – отвърнала лястовицата, – ще го познаеш. Гледай, което птиче е най-хубавото, то е моето!
Хвръкнала враната, изгубила се. Отишла на училището. Минало така доста време – ето ти я, връща се пак. Посреща я лястовичката, пита я:
– Е, какво стана, съседке? Даде ли храна и на моето лястовиче?
– Ох, сестричке, лястовичке, не знам какво да ти кажа – отвърнала враната загрижено. – Послушай какво нещо се случи: отивам аз на училището, нахраних моето вранче и взех да търся твоето лястовиче. Ти нали ми каза да търся най-хубавото и което е най-хубаво, нему да дам храната. Гледах, сестро, гледах, изгледах всичките птичета, но от моето по-хубаво не видях. И взех, че дадох нему и твоята храна...
преразказана от Георги Райчев

 

Всички деца са различни. Но общото между тях е техният стремеж към откривателство на външния свят, тяхното любопитство към всичко в живота, желанието им да са забавляват. Те са болезнено наивни, с все още неразвития вътрешен „компас“ за правилно и неправилно. Именно родителят е този, който трябва да приеме индивидуалния характер на детето си, да обясни кое е правилно и кое – не.
Човешкият характер се формира от генетичната програма на двамата родители и от средата, в която живее детето. Съвременните изследвания показват, че всяко бебе се ражда с предварително програмиран характер и талант. Затова като родител ще установите:
1. Колкото деца в семейството имате, с толкова различие ще се срещнете.
2. С израстването и развитието на детето, ще установите различната комбинация от черти на вас и съпруг/ата; на вашите и негови родители; на вашите братя и сестрите и др. Генетичната програма може да бъде насочена и променена, затова избягвайте етикетирането на детето си с изявления от типа: „Приличаш на баща ти! Приличаш на баба си! и т. н. Всяко дете е специално, всяко дете има своите таланти, силни и слаби страни.
Например: Дори най-трудните деца имат своите меки черти, просто трябва да се стигне до тях. Или ако детето е срамежливо, не означава, че не може да развие своята увереност и да се научи да общува свободно. Или, ако детето кипи от енергия, не означава, че винаги трябва да си навлича неприятности; енергията му може да бъде насочена в съзидателна посока към спорт, танци, изкуство или други активни дейности. Не бързайте да слагате етикета върху детето. Каквито и да са вродените черти, родителските грижи и внимание могат да повлияят върху тях.
Малкото дете не може да опише с думи вътрешните си преживявания. Чрез наблюдения на неговото поведението, вие ще разберете повече за неговия характер. Добре е да имате предвид, че върху неговото поведение оказва влияние цялостното му телесно и психично състояние, което се променя както с възрастта, така и в различните ситуации.
Затова ви предлагаме този въпросник да го попълвате в различни ситуации, през които преминава детето. По този начин може да проследите темпа на промени и развитие на детето ви и какъв е вашият принос за това.

Упътване:
Отбележете с тикче срещу поведението, което отговаря най-пълно на поведението на детето ви. Запишете датата, на която сте направили вашето родителско изследване. Ние ви предлагаме да запишете кратко: Как реагирахте или не реагирахте до сега? Вероятно има неща, които вие може да промените. Ако смятате, че може да промените вашия стил на възпитание, правилата и режима на живот, запишете ги срещу въпросът – Какво мога да променя?
След известно време повторете това изследване и с тикче (с друг цвят) и отбележете това, което установявате. Така ще разберете повече за начина, по който израства детето ви и за нуждата от промяна и на вашия стил на възпитание, съобразно неговите промени.